NOVÁ SPORTOVNÍ HALA FORELSTRASSE

Ostermundigen – Forelstrasse, Švýcarsko / 2023

 

Architektonická soutěž:

2. místo

 

Autoři:

Ing. arch. RIchard Čech, Ing. arch. Bořek Němec, Ing. arch. Lukáš Taller, Ing. arch. Richard Sukač

 

Trojí gymnázium Ostermundigen našlo své nové uspořádání díky řadě racionálních urbanistických a architektonických rozhodnutí. Přístup může být jistě stejně pragmatický. Výsledkem série je však samozřejmé nastavení s nastavení s pokusem o nesourodé prostředí a zároveň o vytvoření nové nové, současné předprostor Ostermundigen na Forelstrasse. na Forelstrasse. Na jedné straně nová trojtřídní tělocvična přebírá lineární strukturu Werkhofu v severojižním směru a pracuje a pracuje s požadavkem na jasné výšky ve výškách podobně jako samotný Werkhof. dále. Objemy jsou jen tak vysoké, jak je prostorově prostorově a konstrukčně nutné. Objem tělocvičny tak vychází z plánovaného rozšíření přístavby O-Bloc a dvoupodlažní přístavby s s nářaďovnami, kabinami a jasně jasně definovaným jižním vstupním traktem. Výška nové haly je odvozena od výšky výškového uspořádání lezeckých hal a přirozeně navazuje na toto přirozené pokračování.