TĚLOCVIČNA V CENTRU ROKYCAN

Smetanova – Rokycany / 2023

 

Architektonická soutěž

 

Autoři:

Ing. arch. Bořek Němec, Ing. arch. Lukáš Taller, Ing. arch. Richard Čech, Ing. arch. Richard Sukač

 

Cílem návrhu je vytvoření jasně definovaného “školského” centra obce, které navazuje na historickou urbanistickou stopu. Zvolený hmotový návrh budov tělocvičny a školní jídelny vytváří sérii prostor, která umožňuje umístění širokého spektra funkcí, dává jim srozumitelnost, charakter, kvalitu. (náměstíčko, školní ulička, hřiště, patio a školní dvůr). Navržená urbánní textura zároveň přirozeně navazuje na tu stávající, nové je provázáno s historií. Ulici U Saské brány navrhujeme zklidnit formou pěší zóny do podoby školní ulice (rezidenti, dopravní obsluha, IZS). Jednoduchá forma nových objektů tělocvičny a škol-ní jídelny uklidňuje a jasně definuje své okolí, zároveň však svou tektonikou, členěním hmot a materialitou vytváří vlastní svébytnou identitu. Nová budova školní jídelny s kuchyní přirozeně navazu-je na sousední štít a doplňuje uliční frontu ulice U Saské brány . Svým dvoupodlažním křídlem rovnoběžným se základní školou T.G. Masaryka jasně definuje vlastní školní dvůr a veřejný vstup do budovy. Tyto prostory jsou pojímány tak, aby byly místy s vlastním charak-terem, funkcí, poetikou. Tím, že je celek školy struk-turován, a tedy určen těmito prostory, do kterých se otevírá také stará škola, získává i ta novou kvalitu.

230612_TJR_FINAL_A3b
axo